Zelfscan

Voordelen van zelfscan:

  • Ongestoord boodschappen doen zonder enig menselijke interactie
  • Snel winkel in, snel winkel uit
  • Geen verleidelijke snoep en snack uitstallingen bij de kassa
  • Niemand vraagt bij een grapefruit: “Wat is dit?”
  • Leuk voor kinderen, kassa spelen

Nadelen:

  • Als in de supermarkt er meer mensen wachten op een kluitje bij de zelfscan dan in een rij bij de kassa