Groenteman

Toen er nog Nederlandse groentemannen waren, vond de Bie (als groenteboer) van Van Kooten en de Bie dat hij Van Kooten (als zijn Turkse klant) wel tegemoet kon komen door kinderachtig Nederlands te spreken, terwijl de Turkse klant de Nederlandse taal overduidelijk beter beheerste dan de groenteboer.

In deze tijd dat er vooral Turkse groentemannen zijn en overduidelijk meer verstand van ondernemen hebben dan de verdwenen Nederlandse groenteboer staat het zelfvertrouwen in de beheersing van de Nederlandse taal van een authentieke Nederlandse lokale TV-interviewer peil overeind met als resultaat dat een Iraanse Kunstenaar na gevlucht te zijn uit oorlog het Nederlandse woord ‘surrealistisch’ gebruikt om o.a. het werk van Salvador Dali als inspiratiebron kenbaar te maken en te complementeren met de Nederlandse virtuozen Vincent van Gogh en Rembrandt om vervolgens te uiten dat hij de vraag van de interviewer: “Dus van diverse nationaliteiten en geloven haal jij dus je inspiratie vandaan?” niet kan beantwoorden.

In het Nederlands.