Raadsel

Drie mensen zitten achter elkaar en kijken recht vooruit.
Uit een verzameling van drie zwarte hoeden en twee witte hoeden krijgen ze alle drie een hoed op.
Ze weten nog niet welke kleur hoed ze zelf ophebben.
De achterste ziet wel de voorste twee en de middelste ziet alleen de voorste.
Aan ieder van hen wordt gevraagd of ze de kleur weten van hun eigen hoed.

De achterste zegt:
“Ik weet het niet.”

De middelste zegt:
“Ik ook niet.”

Dan zegt de voorste:
“Dan weet ik het wel!”

Wat is de kleur van de voorste hoed?

Typ het juiste antwoord in de url balk achter ruimte28.nl en een / ertussen.

Dus bij antwoord paars: ruimte28.nl/paars